“Vennehof”

De belangrijkste kracht voor het voortbestaan van Gedachteniskapel Rosmalen “Vennehof” is de inzet van de vele vrijwilligers. Geheel belangeloos zetten zij zich in. Dagelijks openen en sluiten van de kapel, de verzorging van de bloemen of het gereed maken voor de verschillende vieringen of gedachtenismomenten. Zonder deze trouwe vrijwilligers zou het allemaal niet mogelijk zijn! Daarbij mag ook de kerststal niet vergeten worden. Ook die kan alleen voortbestaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

 

Speciale dank daarbij aan “Floral Design” die kosteloos de bloemen levert aan de kapel, Langeraap Verf en Wand die kosteloos verf levert en de gemeente ’s-Hertogenbosch die het buitenonderhoud voor haar rekening neemt. Natuurlijk zijn er ook kosten voor onderhoud, elektra en alles wat er nodig is om de Vennehof en de kerststal open te houden. Zonder financiële hulp kan ook onze stichting niet bestaan. Uw (financiele) hulp is daarom zeer wenselijk. U kunt ons helpen door de “Gedachteniskaars” aan te schaffen. Deze is te koop voor € 2,50 door contact op te nemen via onze contactpagina.

 

Wilt u op een andere manier sponsoren of u aanmelden als vrijwilliger? U bent natuurlijk  van harte welkom. U kunt uw gift storten op: NL83 RABO 0184 5640 50 tnv Stg Gedachteniskapel Rosmalen of neem contact op met Vennehof via onze contactpagina

Sponsors: